فیلم ماشین آلات صنعت آلومینیوم

tفیلم دستگاه پانچ هیدرولیک

فیلم دستگاه براش آلومینیوم

فیلم دوخت خط ترمال

فیلم دستگاه براش آلومینیوم

فیلم دستگاه پانچ هیدرولیک ماشین سازی بنیان صنعت نوین

فیلم از دستگاههای خط تولید ترمال بریک ماشین سازی بنیان صنعت نوین

فیلم دستگاه اره برش افقی لامل ماشین سازی بنیاد صنعت نوین

فیلم دستگاه پانچ پنوماتیک

فیلم دستگاه پرس هیدرولیک لامل